Par SSL sertifikātiem

Saviem klientiem piedāvājam iegādāties SSL sertifikātus. SSL tiek izmantots, ja pārsūtāmā informācija ir ļoti svarīga un nepieciešama paaugstināta drošība. Piemēram, interneta veikaliem, internetbankām, nopietnām elektroniskā pasta sistēmām, interneta faksam un interneta telefonijai.

SSL ir kriptēšanas protokols. Kriptēšana ir matemātisks process, kura laikā notiek informācijas kodēšana un dekodēšana. Protokols nodrošina to, ka no servera līdz klienta datoram pārsūtītā informācija tiek kriptēta, līdz ar to, ja arī informācija tiek pārtverta, tad to nav iespējams izlasīt un nav iespējams informāciju mainīt. Pastāv dažāda garuma atslēgas (40-bit, 56-bit, 128-bit, 256-bit) un, jo garāka atslēga, jo vairāk variāciju.

.

SSL sertifikātus var gan nopirkt, gan uzģenerēt patstāvīgi. Informācijas kriptēšanai nepieciešamas divas atslēgas – publiskā un privātā. Ar publisko atslēgu informācija tiek aizkriptēta, ar privāto – atkriptēta.

Pašģenerētus sertifikātus parasti izmanto, ja vēl notiek testēšanas process vai arī personu loks, kas izmantos Jūsu informācijas resursu, Jums uzticas. Atverot informācijas resursu, kurā ir pašģenerēts SSL sertifikāts, jārēķinās ar papildu paziņojumu, ka sertifikāts ir pašģenerēts. Šādu sertifikātu iespējams uzģenerēt mūsu mājaslapā.

Savukārt pirktiem SSL sertifikātiem, tā izsniedzējs garantē, ka publiskā atslēga ir īsta.