Pārējo domēnu reģistrācijas noteikumi

Domēna vārda reģistrācija un lietošanas tiesību iegūšana uz noteiktu laiku notiek pēc tam, kad domēna vārds ir pieteikts, pieteikums izskatīts un domēna vārda lietošanas tiesības ir apmaksātas.

 

Reģistrēt var tikai tādu vārdu, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir brīvs.

 

Domēna vārda izvēle

  • Domēna vārdā pieļaujamie simboli ir latīņu alfabēta burti (lielie un mazie burti neatšķiras).
  • Domēna vārdā nedrīkst izmantot latviešu alfabēta burtus ar diakritiskajām zīmēm (ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ, š, č, ž ). Šie burti ir jāaizvieto ar citiem burtiem, piemēram, ar atbilstošo burtu bez diakritiskās zīmes.
  • Bez burtiem domēna vārdā pieļaujami arī cipari un domuzīme “-“. Domuzīmi nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās.
  • Domēna vārds nevar būt īsāks par 2 un garāks par 64 simboliem.

 

Domēna reģistrācijas kārtība

  • Lai reģistrētu domēnu, jums jāaizpilda reģistrācijas forma.
  • Reģistrējot domēnus, kas neatrodas .lv zonā, ir jāveic priekšapmaksa. Rēķins Jums tiks nosūtīts pa e-pastu, faksu vai pastu (atbilstoši tam, kā būs norādīts reģistrācijas formā).

* SIA „Datateks” nenes atbildību situācijās, kad kopš reģistrācijas formas aizpildīšanas un maksājuma saņemšanas jums vēlamais domēna vārds jau ir reģistrēts. Šādos gadījumos SIA „Datateks” piedāvā jums iespēju reģistrēt citu domēna vārdu vai saņemt naudu atpakaļ.

 

Domēna lietošanas termiņa pagarināšana

  • 2 nedēļas (14 dienas) līdz domēna vārda izmantošanas termiņa beigām SIA „Datateks” piesūta rēķinu par lietošanas tiesību pagarināšanu uz laiku, kāds norādīts, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Šis rēķins ir jāapmaksā divu nedēļu (14 dienu) laikā no izsūtīšanas brīža.
  • Ja maksājums nav izdarīts savlaicīgi, SIA „Datateks” nepagarina domēna lietošanas tiesības, un uzņēmums, kas veic domēnu reģistrāciju, ir tiesīgs dzēst domēna vārdu no datubāzes.
  • Ja ir nokavēts maksājuma termiņš, tad jums vēl ir iespēja saglabāt savu domēnu, samaksājot EUR 140 soda naudu 2 nedēļu laikā.

 

* Par savlaicīgu maksājumu veikšanu ir atbildīgs domēna vārda lietotājs. Rēķina nesaņemšana nevar tikt uzskatīta par attaisnojošu iemeslu apmaksas neveikšanai noteiktajā laikā.

* Klientam ir pienākums ziņot par savu rekvizītu maiņu.